Mijn Missie

Met passie werk ik aan mijn persoonlijke missie om mensen te begeleiden bij het (her)ontdekken van hun kracht, kwaliteiten en waarden en deze te versterken zodat ze voluit kunnen leven. Dat ze in hun leven en loopbaan kunnen zijn wie ze willen zijn en doen wat ze echt belangrijk vinden. Dat betekent handelen naar persoonlijke waarden en op een effectieve manier omgaan met onzekerheden en moeilijke omstandigheden die ze onderweg tegen komen.

Levensfases

ik vind het belangrijk dat ieder mens zich in elke levensfase bewust is wat ze belangrijk vinden in hun leven op dat moment. Dat ze hieraan uiting kunnen geven  in plaats van zich te focussen op  belemmeringen en hierdoor stil komen te staan of vastlopen.

Persoonlijke groei

Het doel van mijn coaching en training is dat mensen persoonlijke groeien en zich ontwikkelen. Dat ze richting kunnen geven aan wat ze belangrijk vinden in het leven, en werk en plezier en zingeving ervaren in elke levensfase.

Persoonlijk

Groei en ontwikkeling loopt als een rode draad door mijn leven. Het zijn mijn kernwaarden, geven mijn leven kleur en zin. Het geeft richting aan mijn leven en vormt mijn innerlijk kompas. Met plezier en passie werk ik aan groei, ontwikkeling, plezier en zingeving in leven en werk.

 

 

margret rensink foto