Wat is ACT

 

Wat is ACT?

Acceptance & Commitment Training is een praktisch bewezen effectieve methode die je helpt een betekenisvol bestaan op te bouwen ongeacht je omstandigheden.

Met ACT leer je vaardigheden aan die:

Act bestaat uit twee onderdelen Acceptatie & Commitment

Bij het onderdeel Acceptatie leer je op een handige manier om te gaan met je persoonlijke obstakels. Je leert ruimte te maken voor vervelende gevoelens, afstand te nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar jezelf kijken en tenslotte de aandacht te richten op het hier en nu. Met deze vaardigheden zul je merken dat je niet meer zo snel vastloopt.

Het  Commitment onderdeel richt zich op het weer opnieuw gaan investeren in jezelf. je gaat jezelf (weer) ontdekken. Je begint met stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt in je leven, waarna je concreet gaat investeren in de dingen die er voor jou echt toe doen.

Persoonlijke veerkracht

Deze twee onderdelen zorgen ervoor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt waardoor je je niet laat tegenhouden door obstakels maar de dingen doet die jij belangrijk vindt. Je wordt psychologisch flexibel. ACT richt zich op het veranderen van de relatie die iemand heeft met zijn gedachten, dus het veranderen van de functie van de gedachten. Met de woorden van Eckhart Tolle- 'geloof niet alles wat je denkt'. Je bent zoveel meer dan je gedachten, je gevoelens.

ACT heeft een stevige wetenschappelijke basis en de theorie heeft het predikaat Evidence based gekregen dat betekent dat uit onderzoek en praktijk blijkt dat de aanpak effectief is.

Werkwijze ACT

ACTief voor

inspiratie, energie en flexibiliteit

'Geloof niet alles wat je denkt, je bent meer dan je gedachten, je gevoelens'.

Eckhart Tolle