Werkwijze ACT

Waar wil je meegeholpen worden? Waar loop je tegenaan? Wat weerhoudt je te doen wat je graag wilt doen?

Jouw vraag is ons uitgangspunt. We bespreken je doel, datgene wat jij belangrijk en waardevol vindt en gaan hiermee aan de slag.

De ACT methodiek kent 6 processen, ook wel Hexaflex genoemd

Uitgangspunt  van ACT is dat je meer veerkracht ontwikkelt. Psychologisch flexibel bent zodat je gemakkelijker kunt om gaan met tegenslagen, je minder in beslag wordt genomen door je denken en je in staat bent om datgene te doen wat voor jouw belangrijk is in het leven met de nodige toewijding. Je komt in ACTie, het lukt je je negatieve gevoelens te accepteren en je kunt je goed richten op ervaringen in het hier en nu.

                              HEXAFLEX

 

 

Albert Einstein 'Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt' 

Act leert je vaardigheden om het anders aan te pakken waardoor er een andere, voor jezelf meer waardevolle manier van leven en werken ontstaat.

Contact met het hier en nu of piekeren

Met je aandacht niet steeds in je hoof zitten bij het verleden of in de toekomst maar bewust aanwezig zijn in het hier en nu. Door veel in je gedachten te zijn kun je minder genieten of ervaren van het huidige moment. Wanneer je makkelijker contact maakt met het huidige moment (mindfull) kan dit leiden tot corrigerende ervaringen waardoor bepaalde angstige situaties hun lading blijken te verliezen doordat je de context beter waarneemt.

Je waarden kennen of het niet kennen van je waarden

Persoonlijke waarden gebruiken als een levenskompas, als richtlijn. Ofwel wat is voor jou in je leven echt belangrijk. Wat is je persoonlijke leidraad op levensgebieden zoals relatie, gezin, familie, vriendschappen, gezondheid, werk, ontplooiingen en spiritualiteit. Waarden vormen de rode draad in de ACT benadering. Waarden gaan over vragen als: waar wil je dat je leven om draait? Wat wil je écht los van de verwachtingen en druk van anderen? Wat voor persoon wil je zijn? Vaak zijn we het antwoord op deze vragen wat uit het oog verloren.

Toewijding aan je waarden of onwerkbare actie

Toegewijde actie om ook echt iets iets te veranderen. Doen wat er te doen is door waarden gestuurd. De waarden geven je leven richting. Dit klinkt makkelijker dan het is. We praten liever over veranderingen dan dat we ze ook echt doorvoeren. Dit vraag om commitment en moed.

Zelf als context of zelf als concept

In de loop van je leven kan je soms sterk vergroeien met een bepaald zelfconcept, dat wil zeggen hoe je bedacht hebt te zijn. Dit kan door allerlei gedachten zijn ontstaan. Je bent hebt het idee gehad alles perfect te moeten doen voor je ouders, je bent gepest in je jeugd enz. Een belangrijk onderdeel van ACT is je los leren maken van dit soort overtuigingen, niet werkende zelfconcepten. Door deze overtuigingen functioneer je niet, je komt terecht in een vicieuze cirkel. Je leert  binnen ACT te kijken naar jezelf, naar je 'drama'. Dit doe je door het standpunt van de observeerder in jezelf op te zoeken en in te nemen. Dit is een veilige plek van waaruit je alles kan waarnemen en observeren. Je verdringt je gevoelens en gedachten niet, maar je bent ze ook  niet,  je identificeert je niet meer met ze. Contact maken met je observerende zelf geeft je meer keuzevrijheid. Je kiest zelf hoe je wilt reageren op moeilijke gevoelens of in een moeilijke situatie.

Defusie of fusie:

Een reden waarom het kan gebeuren dat je niet in staat bent op basis van je waarden in actie te komen is doordat je verstrikt bent,  met andere woorden gefuseerd bent met negatieve gedachten.Je bent je gedachten! Het zijn ondermijnende gedachten zoals: niemand vindt me aandig, ik ben een loser, ik ben het niet waard, ik ben niet goed genoeg. Angst en paniek belemmeren je om dat te doen wat waardevol voor je is.  ACT leert je vaardigheden zoals jezelf losmaken van je gedachten, gezond afstand te nemen tot je gedachten. Leren om je gedachten minder van invloed te laten zijn op je handelen. ACT doet dat via oefeningen waarbij je je bewust wordt dat je iets kunt denken in plaats van het te zijn.  Bijvoorbeeld 'ik merk dat ik denk dat ik het niet kan' in plaats van 'ik kan het niet'. Met andere woorden inzichtelijk krijgen dat je iets kunt denken zonder dat het betekent dat je zo bent.

Acceptatie of vermijding

Ruimte maken voor emoties, gedachten, verlangens, impulsen. Ze toestaan dat ze er zijn in plaats van ze te controleren door er grip op te krijgen, te verdringen of te vermijden. Een groot deel van psychisch lijden wordt niet zozeer veroorzaakt door de primaire angst of het verdriet voor iets, maar de manier waarop we hierop reageren. De angst voor de angst bijvoorbeeld. Hoe meer we proberen emotionele pijn weg te duwen door bijvoorbeeld overmatig tv kijken, shoppen, te veel te eten, alchohol of drugsgebruik, des te meer de emotionele spanning oploopt en langer duurt. We proberen bij het onderdeel Acceptatie binnen ACT aandacht te geven aan die negatieve gevoelens door ze nader te onderzoeken in plaats van ze te verdringen of te vermijden.

ACT werkt veel met aandacht gerichte oefeningen, metaforen, ervaringsgerichte oefeningen, mindfulness oefeningen en humor. ACT is interessant voor iedereen die wil werken aan persoonlijke veerkracht. ACT helpt je als je bewust wilt leven en meer uit het leven wilt halen wat jij belangrijk en zinvol vindt.

Waardevol ACT

 

 

ACTief voor

inspiratie, energie en flexibiliteit