Waardevol ACT

Waarden zijn voor een mens wat een vuurtoren is voor een schip. Je persoonlijke waarden geven je leven zin!

Waarden vormen de rode draad in ACT-coaching. Waarden gaan over zingeving, over vragen als: 'waar wil je dat je in je leven voor staat? Wat vindt jij belangrijk?  Wat wil je écht, los van alle verwachtingen van anderen? Wat voor persoon wil je zijn? Welk werk of werkrichting geeft je energie? Welke richting geeft zin aan je leven in deze levensfase? Wat voor relaties wil je opbouwen? Wat inspireert je?

Stel dat je niet meer zo bezig was met het controle uitoefenen, vermijden van moeilijke en lastige dingen wat zou je dan doen. Waar zou je dan tijd en energie aan besteden. Vaak zijn we het antwoord op deze vragen uit het oog verloren. In ACT wordt gewerkt aan een hernieuwd contact met je waarden en hier toegewijd naar handelen. Waarden werken als een 'innerlijk Kompas' en geven je richting, energie en inspiratie.

Waardevol leven

Onderzoek uit de positieve psychologie laat zien dat geluk meer gaat over zelfacceptatie, zingeving, je relaties met anderen, dankbaarheid, blijven leren.

Levensfases en Zingeving ACT

ACTief voor

inspiratie, energie en flexibiliteit

Waarden zijn voor een mens wat een vuurtoren is voor een schip.

Je persoonlijke waarden geven je leven zin!