Resultaten Zelfkennis/konfrontatiemethode

Resultaten:

De kracht van het ZKM-onderzoek:

werkwijze zelfkennis/konfrontatieonderzoek

Uit het laatste onderzoek naar het effect van ZKM gemeten onder 100 cliënten die anoniem de VvZB evaluatie voor cliënten hebben ingevuld blijkt: