Werkwijze Zelfkennis/konfrontatiemethode

In relatief korte tijd, 12 uur binnen 6 weken, is het mogelijk nieuwe inzichten te krijgen in je leven. Je stimuleert je persoonlijke groei. Je komt daadwerkelijk tot actie. Het Zelfonderzoek met de Zelfkennismethode begint met twee gesprekken van 2,5 uur. Daarin vertel jij in een veilige, uitnodigende sfeer open en eerlijk je levensverhaal. Ervaringen uit het verleden en het heden die veel betekenis voor je hebben worden in kernzinnen opgeschreven. En ook jouw verwachtingen voor de toekomst formuleer je samen met je coach.

Kernzinnen

Met een eenvoudig computerprogramma koppel je thuis gevoelens aan deze kernzinnen. Dit alles verwerkt het programma tot een rapport. Met de combinatie van gevoelens en kernzinnen ontdek je in de volgende twee bijeenkomsten het verhaal ónder jouw levensverhaal.

Bewust

Nu begrijp je beter waarom je de dingen doet zoals je die doet. Door deze bewustwording bekijk en waardeer je jezelf op een nieuwe manier. Je accepteert jezelf en ontdekt nieuwe mogelijkheden. Deze heldere kijk op je eigen situatie is het uitgangspunt om concrete doelen te formuleren en gericht de toekomst tegemoet te zien.

Evaluatie

In de evaluatie bespreken we jouw veranderde inzichten, ontwikkelingen en vervolgstappen. Vervolgens kun je zelf aan de slag gaan al of niet met begeleiding van de ZKM-coach.

Contact: Heb je interesse in een zelfonderzoek? Vraag dan kosteloos een kennismakingsgesprek aan. Dit gesprek duurt een uur.


Beroepscode Als ZKM coach houd ik me aan:

* de ethische code van de VvZB

* de beroepscode voor psychologen van het NIP

* de ethische code van de ZKM opleiding Reflection & Action of:

* opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

beroepsvereniging : ZKM Vereniging http://zkmvereniging.nl

 

 

 

 

 

 

 

 


Kompas Training & Coaching helpt 40 Plussers die onvoldoende energie en voldoening ervaren in werk/privé binnen 4 maanden meer zicht te krijgen op wat ze willen