Zelfkennis/zelfkonfrontatiemethode

Zelfonderzoek: ondertiteling van je handelen

Een ZKM-onderzoek is bijzonder geschikt voor mensen die zoeken naar antwoorden op belangrijke vragen in werk, studie of privé-leven.

Wij zijn het verhaal dat wij over ons zelf vertellen. Altijd loopt er een biografische notulist met ons mee die aantekeningen maakt en indrukken opslaat. Ernst Thomas Bahlmeijer

Zelfkennis/zelfkonfrontatiemethode

De zelfkennismethode is een intensief kortdurend onderzoek waarin             -je levensverhaal- centraal staat. Je krijgt inzicht in onderliggende motieven en drijfveren én leert jezelf beter kennen. Ook leer je het heft méér in eigen handen te nemen. Je krijgt inzicht in de patronen die de keuzes in je leven en je werk tot nu toe bepaalden. Met dit inzicht kun je je zelfsturend vermogen vergroten. ZKM vraagt een actieve opstelling.

Bij welke vragen of overwegingen is een ZKM-onderzoek geschikt?

De volgende onderwerpen kun je onderzoeken:

resultaten zelkennis/konfrontatieonderzoek

werkwijze zelfkennis/konfrontatieonderzoek

ZKM is een doeltreffende methode om verandering tot stand te brengen. Je krijgt meer grip op je eigen situatie en je bent minder afhankelijk van externe omstandigheden.

 

Kompas - ZKM video  Bekijk deze video en krijg nog een beter beeld en zie wat ZKM voor jou kan betekenen.